Toán Lớp 5: Biết 12 người làm xong một công việc trong 9 ngày. Hỏi cần bao nhiêu người để hoàn thành công việc đó trong 6 ngày? (Biết sức làm của m

Question

Toán Lớp 5: Biết 12 người làm xong một công việc trong 9 ngày. Hỏi cần bao nhiêu người để hoàn thành công việc đó trong 6 ngày? (Biết sức làm của mỗi người như nhau) chỉ cần đáp án thôi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 25 phút 2022-06-16T01:27:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. bài giải
  để làm xong công việc đó trong 1 ngày cần số người là:
  12×9=108(người)
  để làm xong công việc đó trong 6 ngày cần số người là:
  108:6=18(người)
           đáp số :18 người

 2. Bài giải:
  1 người làm xong công việc đó trong số ngày là:
  12×9=108 (ngày)
  Cần số người để hoàn thành công việc đó trong 6 ngày là:
  108:6=18 (người)
  Đáp số: 18 người

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )