Toán Lớp 5: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định n

Question

Toán Lớp 5: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với 2002?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 2 tháng 2022-03-12T08:10:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    Vì Toàn viết nhầm số 2002 thành số 22 nên số 2002 bị giảm đi số đơn vị là:

                 2002 – 22= 1980 (đơn vị)

      Tương ứng vỡi kết quả bị giảm đi là 3965940 đơn vị.

      Vậy số Toàn định nhân với số 2002 là:

               3965940 : 1980 = 2003

                Đáp số : 2003

   

 2. Giải đáp:

   $20030$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Khi quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 thì tức là bạn đã nhân số đó với 22

  Vì số đơn vị mà số thứ nhất giảm tương ứng với số lần giá trị số cầm tìm

  3965940 tương ứng với số lần số cần tìm là:

         $2002 – 22 = 1980$ $(lần)$

  Số cần tìm là:

        $3965940 : 1980 = 20030$

            Đáp số: $20030$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )