Toán Lớp 5: Bài4: tính giá trị biểu thức 7/6-5/12×8/5

Question

Toán Lớp 5: Bài4: tính giá trị biểu thức
7/6-5/12×8/5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tuần 2022-06-18T05:23:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  7/6 – 5/12 xx 8/5
  = 7/6 – (5×8)/(12×5)
  = 7/6 – 40/60
  = 7/6 – 2/3
  = 7/6 – 4/6
  = 3/6 = 1/2

 2. Giải đáp:
  $\frac{1}{2}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{7}{6}$ – $\frac{5}{12}$ x $\frac{8}{5}$
  => $\frac{7}{6}$ – $\frac{2}{3}$
  => $\frac{1}{2}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )