Toán Lớp 5: bài tính thuận tiện 75 phần 100 + 6 phần 7 + 13 phần 32 + 1 phần 4 + 3 phần 21 + 19 phần 32

Question

Toán Lớp 5: bài tính thuận tiện
75 phần 100 + 6 phần 7 + 13 phần 32 + 1 phần 4 + 3 phần 21 + 19 phần 32, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 17 phút 2022-06-19T00:49:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  75/100 + 6/7 + 13/32 + 1/4 + 3/21 + 19/32
  = 3/4 + 6/7 + 13/32 + 1/4 + 1/7 + 19/32
  = (3/4 + 1/4) + (6/7 + 1/7) + (13/32 + 19/32)
  = 4/4 + 7/7 + 32/32
  = 1 + 1 + 1
  = 3

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   75/100 + 6/7 + 13/32 + 1/4 + 3/21 + 19/32
  = 3/4 + 6/7 + 13/32 + 1/4 + 1/7 + 19/32
  = (3/4 + 1/4) + (6/7 + 1/7) + (13/32 + 19/32)
  = 4/4 + 7/7 + 32/32
  = 1 + 1 + 1
  = 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )