Toán Lớp 5: Bài kiểm tra toán vừa qua lớp 5A có 2/7 số học sinh cả lớp đạt điểm 10 và bằng số học sinh đạt điểm 9 số học sinh đạt 8 bằng 40% số họ

Question

Toán Lớp 5: Bài kiểm tra toán vừa qua lớp 5A có 2/7 số học sinh cả lớp đạt điểm 10 và bằng số học sinh đạt điểm 9 số học sinh đạt 8 bằng 40% số học sinh cả lớp hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh biết rằng bài kiểm tra Hôm đó cả lớp chỉ có một bạn dưới điểm 8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 14 phút 2022-06-15T18:26:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải

  Đổi : 40% =
  2
  5

  Coi số học sinh cả lớp là 1.

  1 bạn dưới điểm 8 chiếm số phần là:

  1 –
  2
  7

  2
  7

  2
  5
  =
  1
  35
  ( học sinh cả lớp )

  Số học sinh cả lớp 5A là :

  1 ÷
  1
  35
  = 35 ( học sinh )

  Đáp số : 35 học sinh
  Nó hơi bị ngáo tí tại máy tui bị sao á nên nó như này

 2. Giải
  Đổi : 40% = $\frac{2}{5}$ 
  Coi số học sinh cả lớp là 1.
  1 bạn dưới điểm 8 chiếm số phần là:
  1 – $\frac{2}{7}$ – $\frac{2}{7}$ – $\frac{2}{5}$  = $\frac{1}{35}$ ( học sinh cả lớp )
  Số học sinh cả lớp 5A là :
  1 ÷ $\frac{1}{35}$ = 35 ( học sinh )
                                  Đáp số : 35 học sinh 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )