Toán Lớp 5: Bài 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta dành ra 1/3 diện tích mảnh đất để làm nh

Question

Toán Lớp 5: Bài 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta dành ra 1/3 diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.
A. 1280m2
B. 128 m2
C. 288 cm2
D. 22,8 m2
Bài 7: Mua 10 quyển vở như nhau hết 65 000 đồng. Nếu mua thêm 20 quyển vở nữa thì hết tất cả bao nhiêu tiền?
A. 130 000 đồng
B. 13 000 đồng
C. 195 000 đồng
D. 159 000 đồng
Bài 8: Người ta mua một cái ti vi hết 10 000 000 đồng, sau đó người ta bán cái ti vi đó được 8 000 000 đồng. Hỏi người đó bị lỗ bao nhiêu phần trăm?
A. 2%
B. 20%
C. 80%
D. 8%
Bài 9. Một mảnh đất có diện tích 600m2 trong đó diện tích vườn cây là 450m2, còn lại là diện tích đất xây nhà. Hỏi diện tích đất xây nhà chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích mảnh đất đó?
A. 2,5%
B. 25%
C. 250%
D. 75%
cíu với ạ! ghi luôn bài giải giúp tớ nhaaa, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 3 tháng 2022-03-02T15:48:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Giải thích :

  Bài 6 :

  Chiều rộng mảnh đất đó là :

  24 x $\frac{2}{3}$ = 16 ( m )

  Diện tích mảnh đất đó là :

  24 x 16 = 384 ( m² )

  Diện tích phần đất làm nhà là :

  384 x $\frac{1}{3}$ = 128 ( m² )

  => B

  Câu 7 :

  Giá tiền 1 quyển vở là :

  65 000 : 10 = 6500 ( đồng )

  Mua 20 quyển vở phải trả số tiền là :

  6500 x 20 = 130 000 ( đồng )

  Nếu mua thêm 20 quyển vở nữa thì phải trả tất cả số tiền là :

  130 000 + 65 000 = 195 000 ( đồng )

  => C

  Câu 8 :

  Số tiền bị lỗ là :

  10 000 000 – 8 000 000 = 2 000 000 ( đồng )

  Người đó bị lỗ số phần trăm là :

  2 000 000 : 10 000 000 x 100 = 20%

  => B

  Bài 9 :

  Diện tích đấy xây nhà là :

  600 – 450 = 150 ( m² )

  Diện tích đất xây nhà chiếm số phần trăm diện tích mảnh đất là :

  150 : 600 x 100 = 25%

  => B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )