Toán Lớp 5: Bài 6. a) Giá một chiếc mũ bảo hiểm là 108 000 đồng. Để thu hút khách hàng, người ta quyết định hạ giá 17,5%. Tính giá tiền của chiếc m

Question

Toán Lớp 5: Bài 6.
a) Giá một chiếc mũ bảo hiểm là 108 000 đồng. Để thu hút khách hàng, người ta quyết định hạ giá 17,5%. Tính giá tiền của chiếc mũ bảo hiểm sau khi hạ giá ?
b) Biết rằng 31l dầu cân nặng 2,8 kg. Hỏi có nhiêu lít dầu, nếu lượng dầu đó cân nặng
12kg ?
Mn giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tuần 2022-04-13T05:05:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: a) ${89100 đồng}$

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  B6:

  a) Người ta hạ giá số tiền là : 

  ${108000 × 17,5 = 18900 ( đồng )}$

  Giá tiền của chiếc mũ bảo hiểm sau khi hạ giá là:

  ${108000 – 18900 = 89100(đồng)}$

  Đáp số : ${89100 đồng}$

 2. Giải đáp:

  $\text{a) 89 100 đồng}$

  $\text{b) 7,………. kg}$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{a) Giải}$

  $\text{Ta có: 108 000 đồng = 100%}$

  $\text{Số phần trăm của chiếc mũ sao khi giảm là:}$

  $\text{100 – 17,5 = 82,5 (%)}$

  $\text{Số tiền của chiếc mũ bảo hiểm sau khi hạ giá là:}$

  $\text{(108 000 : 100) × 82,5 = 89 100 (đồng)}$

  $\text{Đáp số: 89 100 đồng}$

  $\text{b) Giải}$

  $\text{12 ki lô gam cân nặng là:}$

  $\text{31 : 12 × 2,8 = 7,……. (kg)}$

  $\text{Đáp số: 7,…….. kg}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )