Toán Lớp 5: Bài 5: Một trường học có 1200 học sinh, trong đó có 606 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh

Question

Toán Lớp 5: Bài 5: Một trường học có 1200 học sinh, trong đó có 606 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh toàn trường?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 17 phút 2022-06-18T22:41:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số học sinh nam là:
  1200-606= 594(học sinh)
  Số học sinh nam chiếm số % tổng số học sinh toàn trường là:
  594:1200xx100= 49,5%
  Đáp số: 49,5%
   

 2. Giải đáp:
  49,5% 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh nam trường học đó là :
  1200 – 606 = 594 ( học sinh )
  Số học sinh nam chiếm số phần trăm tổng số học sinh toàn trường là :
  594 : 1200 = 0,495 = 49,5%
     Đáp số : 49,5%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )