Toán Lớp 5: Bài 5: Giải và viết đáp số dưới dạng số thập phân Có 2 vòi nước cùng chảy vào bể cá, chưa có nước. Nếu chỉ cho vòi thứ 1 chảy thì sau 4

Question

Toán Lớp 5: Bài 5: Giải và viết đáp số dưới dạng số thập phân
Có 2 vòi nước cùng chảy vào bể cá, chưa có nước. Nếu chỉ cho vòi thứ 1 chảy thì sau 4 giờ đầy bể và nếu chỉ cho vòi thứ 2 chảy thì sau 6 giờ đầy bể. Hỏi nếu cả 2 vòi cùng chảy thì sau mấy giờ đầy bể?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 3 tuần 2022-06-04T13:29:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 giờ vòi thứ nhất chảy được :
  1 : 4 = 1/4 (bể)
  1 giờ vòi thứ hai chảy được :
  1 : 6 = 1/6 (bể)
  Nếu cả 2 vòi cùng chảy thì sau số giờ đầy bể là :
  1 : (1/4 + 1/6) = 2,4 (giờ)
            Đáp số : 2,4 giờ

 2. Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được :
  1 : 4 = 1/4 ( bể )
  Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được :
  1 : 6 = 1/6 ( bể )
  Trong 1 giờ cả 2 vòi chảy được :
  1/4 + 1/6 = 5/12 ( bể )
  Nếu cả 2 vòi cùng chảy thì sau số giờ sẽ đầy bể là :
  1 : 5/12 = 12/5 ( giờ )
  Đổi 12/5 giờ = 2,4 giờ
                Đáp số : 2,4 giờ
  #dtkc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )