Toán Lớp 5: Bài 5 Đặt tính rồi tính và xác định số dư của các phép chia sau ( phần thập phân của thương lấy đến 2 chữ số ) a) 1038 : 6,8 b) 53 : 49

Question

Toán Lớp 5: Bài 5 Đặt tính rồi tính và xác định số dư của các phép chia sau ( phần thập phân của thương lấy đến 2 chữ số ) a) 1038 : 6,8 b) 53 : 49,8 c) 398 : 0,483 d) 254 : 59, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 2 tuần 2022-06-17T12:25:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A1038 : 6,8=153. b) 53 :49,8=1, c) 398 : 0,483=824, d) 254 : 59=4.3

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)1038:6,8=152,65 
  b)53:49,8=1.1
  c)398:0,483=824.01
  d)254:59=4.3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )