Toán Lớp 5: Bài 5 A/ tính bằng cách thuận tiện nhất: 5/12×2/5+3/5×5/12 B/ tìm x X+1/2=2/3×5/6

Question

Toán Lớp 5: Bài 5
A/ tính bằng cách thuận tiện nhất:
5/12×2/5+3/5×5/12
B/ tìm x
X+1/2=2/3×5/6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 5 ngày 2022-06-18T04:27:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a)$\frac{5}{12}$
  b)$\frac{1}{18}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  $\frac{5}{12}$ x $\frac{2}{5}$ + $\frac{3}{5}$ x $\frac{5}{12}$
  => $\frac{5}{12}$ x ($\frac{2}{5}$ + $\frac{3}{5}$)
  => $\frac{5}{12}$ x 1
  => $\frac{5}{12}$
  b) 
  x + $\frac{1}{2}$ = $\frac{2}{3}$ x $\frac{5}{6}$
  => x + $\frac{1}{2}$ = $\frac{5}{9}$
  => x = $\frac{5}{9}$ – $\frac{1}{2}$
  => x = $\frac{1}{18}$

 2. Bài 5.
  5/12xx2/5+3/5xx5/12
  =5/12xx(2/5+3/5)
  =5/12xx1     
  =5/12
  b)x+1/2=2/3xx5/6
  x+1/2=5/9
  x=5/9-1/2
  x=1/18
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )