Toán Lớp 5: Bài 4: Tính nhẩm 15,26 : 0,25 ==. 978,3 : 0,125 ==…

Question

Toán Lớp 5: Bài 4: Tính nhẩm
15,26 : 0,25
=………….
978,3 : 0,125
=……………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 5 ngày 2022-06-17T05:35:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 4:
  a) 15,26 : 0,25
  = 15,26 x 4
  = 61,04
  b) 978,3 : 0,125
  = 978,3 x 8
  = 7898,4
  #trinhphuong17321.#hd247. Chúc bạnhọc tốt ^^

 2. 15,26 : 0,25 = 15,26 × 4 = 61,04
  978,3 : 0,125 = 978,3 × 8 = 7826,4
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )