Toán Lớp 5: Bài 4 tính giá trị của biểu thức 7/6-4/12×8/5

Question

Toán Lớp 5: Bài 4 tính giá trị của biểu thức 7/6-4/12×8/5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 5 ngày 2022-06-18T07:25:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Shinn$
  $\dfrac{7}{6}-$$\dfrac{4}{12}xx$$\dfrac{8}{5}$
  $=\dfrac{7}{6}-$$\dfrac{8}{15}$
  $=\dfrac{19}{30}$

 2. 7/6-4/(12)xx8/5
  =7/6-1/3xx8/5
  =7/6-(1xx8)/(3xx5)
  =7/6-8/(15)
  =(105)/(90)-(48)/(90)
  =(57)/(90)
  =(19)/(30)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )