Toán Lớp 5: Bài 4: Tính diện tích hình thang có đáy lớn hơn đáy bé 30 cm; biết 20% đáy lớn bằng 30% đáy bé, đáy bé kém chiều cao 0,5 cm.

Question

Toán Lớp 5: Bài 4: Tính diện tích hình thang có đáy lớn hơn đáy bé 30 cm; biết 20% đáy lớn bằng 30% đáy bé, đáy bé kém chiều cao 0,5 cm., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tuần 2022-06-15T23:29:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có 20% đáy lớn = 30% đáy lớn 
  1/ 5  đáy lớn = 3/10 đáy bé
  Đáy lớn = 1,5 đáy bé 
  Đáy lớn 3 phần thì đáy bé 2 phần
  Hiệu số phần bằng nhau là 
  3 – 2 = 1 ( phần )
  Đáy lớn là
  30 : 1 x 3 = 90  ( cm )
  Đáy bé là 
  90 – 30 = 60 ( cm )
  Chiều cao là
   60 + 0,5 = 60,5 ( cm )
  Diện tích hình thang là
  ( 90  + 60 ) x 60,5  : 2 = 4537,5 ( cm² )
  Đáp số : 4537,5 cm²
  @Trung

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta có 20% đáy lớn = 30% đáy lớn 
  nên 1/ 5 đáy lớn = 3/10 đáy bé 
  nên đáy lớn 3 phần thì đáy bé 2 phần
  hiệu số phần bằng nhau là 
  3 – 2 = 1 ( phần ) 
   đáy lớn là
  30 : 1 x 3 = 90  ( cm ) 
  đáy bé là 
  90 – 30 = 60 ( cm )
  chiều cao là
   60 + 0,5 = 60,5 ( cm )
  diện tích hình thang là
  ( 90  + 60 ) x 60,5  : 2 = 4537,5 ( cm2 )
  Đ/S : 4537,5 cm2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )