Toán Lớp 5: Bài 4 : Tìm y 81,65 + y = 200 3,5 – 0,76 + y = 5,06 Bài 5 : Một khu đất có diện tích 2ha đc chia thành ba lô đất . Lô đất hình thứ nhất

Question

Toán Lớp 5: Bài 4 : Tìm y
81,65 + y = 200
3,5 – 0,76 + y = 5,06
Bài 5 : Một khu đất có diện tích 2ha đc chia thành ba lô đất . Lô đất hình thứ nhất có diện tích là 0,75ha và kém lô thứ hai là 0,25ha . Hỏi lô thứ ba có diện tích là bn ha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 8 tháng 2022-04-19T16:34:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 4 :
  81,65 + y = 200
               y = 200 – 81,65
               y = 118,35
  3,5 – 0,76 + y = 5,06
  2,45         + y = 5,06
                     y = 5,06 – 2,45
                     y = 2,32
  Bài 5 :
  Bài giải
  Diện tích của lô đất thứ hai là :
  0,75 + 0,25 = 1 ( ha )
  Diện tích của lô đất thứ ba là :
  2 – ( 0,75 + 1 ) = 0,25 ( ha )
  Đáp số : 0,25 ha.

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  4)
  81,65 + y = 200
  y = 200 – 81,65
  y = 118,35
  3,5 – 0,76 + y = 5,06
  2,74 + y = 5,06
  y = 5,06 – 2,74
  y = 2,32
  5)
  Diện tích lô thứ hai là :
  0,75 + 0,25 = 1  (ha)
  Diện tích lô thứ ba là :
  2 – 1 – 0,75 = 0,25  (ha)
                Đáp số : 0,25  ha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )