Toán Lớp 5: Bài 4. Tìm hai số có tỉ số bằng 5/4. Biết nếu bớt 45 ở số thứ nhất và thêm 45 vào số thứ hai thì ta được hai số mới có tỉ số là 5/7. B

Question

Toán Lớp 5: Bài 4. Tìm hai số có tỉ số bằng 5/4. Biết nếu bớt 45 ở số thứ nhất và thêm 45 vào số thứ hai thì ta được hai số mới có tỉ số là 5/7.
Bài 5. Tìm hai số có tỉ số bằng 3. Biết nếu cùng bớt 20 ở cả hai số thì ta được hai số mới có tỉ số bằng 4., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 1 tuần 2022-06-15T05:20:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 4:
         Bài giải
  Số lớn là:
   45:(5-4)x5=225
  Số bé là:
   225-45=180
     Đáp số: số lớn: 225
                  số bé: 180
  Bài 5:
  Ta gọi 2 số cần tìm là a, ta có:
  3a – 20    1
  a + 20=   4
  ⇒ số bé là 10
  ⇒ số lớn là 30

          

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )