Toán Lớp 5: Bài 4: Nhân ngày khai trương một cửa hàng bán quần áo trẻ em đã giảm 25% giá bán nhưng vẫn lãi 50%. Hỏi nếu không giảm giá thì cửa hàn

Question

Toán Lớp 5: Bài 4: Nhân ngày khai trương một cửa hàng bán quần áo trẻ em đã giảm 25% giá bán nhưng vẫn lãi 50%. Hỏi nếu không giảm giá thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu %?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 2 tháng 2022-06-04T19:23:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:100%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giá bán ngày khai trương chiếm:
        100%-25%=75%(giá bán ngày thường )
  Giá bán ngày khai trương chiếm :
          100%+50%=150%(giá vốn )
  Suy ra 75% giá bán ngày thường =150% giá vốn
  Giá bán ngày thường chiếm : 
        150%:75%=2=200%
  Nếu không giảm giá thì cửa hàng đó lãi số % là :
           200%-100%=100%
              Đ/S: 100%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )