Toán Lớp 5: Bài 4: Một lớp có 40 học sinh trong đó học sinh giỏi có 16 em, học sinh trung bình có 4 em, còn lại là học sinh khá. Tính tỉ số phần tr

Question

Toán Lớp 5: Bài 4: Một lớp có 40 học sinh trong đó học sinh giỏi có 16 em, học sinh trung bình có 4 em, còn lại là học sinh khá. Tính tỉ số phần trăm của so học sinh mỗi loại so với số học sinh cả lớp., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 1 tháng 2022-03-14T17:50:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Bài 4:

               Giải

   Số học sinh khá của lớp đó là:

       40 – (16 + 4) = 20(học sinh)

   Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh cả lớp là:

       16 : 40 × 100 = 40%

   Tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình và số học sinh cả lớp là:

       4 : 40 × 100 = 10%

   Tỉ số phần trăm của số học sinh khá và số học sinh cả lớp là:

       20 : 40 × 100 = 50%

             Đáp số: 40 % ; 10% ; 50%.

      

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số học sinh khá là:

   40-16-4=20(Học sinh)

  Học sinh khá có số phần trăm so với số học sinh cả lớp là:

     20:40×100=50%

  Học sinh giỏi có số phần trăm so với số học sinh cả lớp là:

    16:40×100=40%

  Học sinh trung bình có số phần trăm so với số học sinh cả lớp là:

    4:40×100=10%

                 Đáp số học sinh giỏi 40%

                            học sinh khá 50%

                        học sinh trung bình 10%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )