Toán Lớp 5: Bài 4. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi là 62,4m. Tính diện tích của sân đó, biết chiều dài hơn chiều rộng 9,6m.

Question

Toán Lớp 5: Bài 4. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi là 62,4m. Tính diện tích của sân đó, biết chiều dài hơn chiều rộng 9,6m., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tuần 2022-06-15T21:26:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Chu vi cái sân là:}$
  $\text{62,4 : 2 = 31,2 ( m )}$
  $\text{Chiều dài cái sân là:}$
  $\text{( 31,2 + 9,6 ) : 2 = 20,4 ( m )}$
  $\text{Chiều rộng cái sân là:}$
  $\text{31,2 – 20,4 = 10,8 ( m )}$
  $\text{Diện tích cái sân là:}$
  $\text{10,8 × 20,4 = 220,32 ( m )}$
  $\text{Đáp số: 220,32 m}$

 2. Tổng chiều dài và chiều rộng của cái sân đó là
  62,4 : 2 = 31,2 ( m ) 
  Chiều dài cái sân đó là 
  ( 31,2 + 9,6 ) : 2 = 20,4 ( m )
  Chiều rộng cái sân đó là
  31,2 – 20,4 = 10,8 ( m ) 
  Diện tích cái sân đó là 
  20,4 x 10,8 = 220,32 ( m2 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )