Toán Lớp 5: Bài 391: Một đội thợ làm đường tính ra cứ 500kg đá dăm thì rải được 1,5m. Đoạn đường dài 180m. Hỏi phải cần bao nhiêu tấn đá dăm?

Question

Toán Lớp 5: Bài 391: Một đội thợ làm đường tính ra cứ 500kg đá dăm thì rải được 1,5m. Đoạn đường dài 180m. Hỏi phải cần bao nhiêu tấn đá dăm?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 1 tháng 2022-12-22T02:15:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1kg rải được số m là :
  1,5 : 500 = 3/1000 (kg)
  Vậy 180m rải được số kg đá dăm là :
  180 : 3/1000 = 60000(kg) = 60 ( tấn )
  Đáp số: 60 tấn   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số đá cần dăm là:
  (180:1,5)x500=60000(kg)=60(tấn)
  Đáp số:60 tấn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )