Toán Lớp 5: Bài 3 : Tìm x : X x 350 = 9800 .X : 4 /5 = 7 / 12

Question

Toán Lớp 5: Bài 3 : Tìm x :
X x 350 = 9800
.X : 4 /5 = 7 / 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 6 tháng 2022-06-21T04:24:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x xx 350 = 9800
  x =9800:350
  x =28
  x : 4 /5 = 7 / 12
  x = 7/12xx4/5
  x =7/15

 2. x\times350=9800
  x=9800:350
  x=28
  Vậy x=28
  x:4/5=7/12
  x=7/12\times4/5
  x=7/15
  Vậy x=7/15
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )