Toán Lớp 5: Bài 3. Số dư trong phép chia 1593,48 : 28 là bao nhiêu nếu thương là 56,9. A. 28 B. 2,8

Question

Toán Lớp 5: Bài 3. Số dư trong phép chia 1593,48 : 28 là bao nhiêu nếu thương là 56,9.
A. 28 B. 2,8 C. 0,28 D. 0,028
Bài 4. Số dư trong phép chia 10051,84 : 264 là bao nhiêu nếu thương lấy đến hai chữ số?
A. 136 B. 13,6 C. 1,36 D. 0,136
giúp mình vs mình đang gấp nhé thanks, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 2 tháng 2022-12-21T06:21:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: Bài 3 :C
                 Bài 4:C
  Lời giải:
  Bài 3: 
  Vì $56,9×28=1593,2$
      $1593,48-1593,2=0,28$
  Câu 4:
  Vì $10051,84 : 264=38,07$ thừa $136$ nhưng $136$ chưa phải là số dư vì quy tắc tìm số dư của số thập phân là:(cái này là quy tắc + câu trả lời luôn nhé )
  Khi ta chia xong, còn lại số ở dưới ($136$) chúng ta phải dóng thẳng cột dấu phấy ở số bị chia  xuống vị trí của số dư ta được $136$
  Vậy số dư là $1,36$
   

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải :
  Bài 3 :
  Số dư trong phép chia 1593,48 : 28 là D. 0,028
  Bài 4 :
  Số dư trong phép chia 10051,84 : 264 là B. 13,6

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )