Toán Lớp 5: Bài 29. Một cửa hàng tuần đầu bán được 142 lít nước mắm loại 1 và 110 lít nước mắm loại 2 thu được 13 410 000 đồng. Tuần sau bán được 1

Question

Toán Lớp 5: Bài 29. Một cửa hàng tuần đầu bán được 142 lít nước mắm loại 1 và 110 lít nước mắm loại 2 thu được 13 410 000 đồng. Tuần sau bán được 125 lít loại 1 và 140 lít loại
2 thu được 13 445 000 đồng. Tính giá tiền 1 lít nước mắm mỗi loại., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 6 tháng 2022-06-19T06:01:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    một cửa hàng tuần đầu bán được 142 lít dầu loại 1 và 110 lít dầu loại 2 thu được 13 410 000 đồng. Tuần sau bán được 125 lít dầu loại 1 và 140 lít dầu loại 2 thu được 13 450 000 đồng. Tính giá tiền 1 lít dầu mỗi loại
     oki nha bn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )