Toán Lớp 5: Bài 2: Trong kho có 18 tấn đường. Lần thứ nhất người ta lấy ra một nửa số đường và lần thứ hai người ta lấy ra 30% số đường còn lại. Hỏ

Question

Toán Lớp 5: Bài 2: Trong kho có 18 tấn đường. Lần thứ nhất người ta lấy ra một nửa số đường và lần thứ hai người ta lấy ra 30% số đường còn lại. Hỏi lần thứ hai người ta lấy ra bao nhiêu tấn đường?
Bài 3. Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.
Câu 4: Một cửa hàng bán một chiếc ti vi được lãi 276 000 đồng và bằng 12% tiền vốn bỏ ra. Vậy giá bán chiếc ti vi đó là:
Câu 5. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có là học sinh nam.
a. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?
b. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam và học sinh nữ của lớp
Câu 6: Diện tích một hình tam giác bằng m2, biết chiều cao bằng m. Tính cạnh đáy của tam giác đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 2 tháng 2022-02-18T04:32:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Bài 2:

   lần thứ nhất người ta lấy ra số tấn đường là

              18÷2=9 ( tấn )

   lần thứ hai người ta lấy ra số tấn đường là

              9÷100×30=2,7 ( tấn )

  Bài 3: 

  Số học sinh 10 tuổi là : 32:100×75=24(học sinh)

  Số học sinh 11 tuổi là :32-24=8(học sinh)

  vậy….

  Bài 4:

  Tiền vốn là: 

  276 000 x 100 :12=2 300 000(đồng)

  Giá bán của chiếc tivi đso là:

  276 000 +2 300 000 = 2 576 000 (đồng)

        Đsố: 2 576 000 (đồng)

  Bài 5:

  Bài 6: 

  Độ dài đáy của hình tam giác là :

  5/8 x 2:1/2=5/2(m)

  Đáp số: 5/2 m

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết: 

  2)

  Lần thứ nhất, người ta lấy ra số tấn đường là:

  18 : 2=9 (tấn)

  Lần thứ hai, người ta lấy ra số tấn đường là:

  9 : 100 x 30=2,7 (tấn)

  3)

  Số học sinh 11 tuổi chiếm số phần trăm là:

  100%-75%=25%
  Số học sinh 11 tuổi của lớp đó là:

  32 :100 x 25= 8 học sinh

                      Đáp số: 8 học sinh 

  4)

  Tiền vốn là :

      276 000 x 100 : 12 = 2 300 000 ( đồng )

  Giá bán chiếc ti vi đó là :

      276 000 + 2 300 000 = 2576 000 ( đồng )

                    Đáp số : 2576 000 đồng .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )