Toán Lớp 5: Bài 2 .tính giá trị biểu thức 3,42 ÷ 0,57×8,4-6,8 Bài 3 tính A.60% của 285 kg B.45% của 16,9m

Question

Toán Lớp 5: Bài 2 .tính giá trị biểu thức
3,42 ÷ 0,57×8,4-6,8
Bài 3 tính
A.60% của 285 kg
B.45% của 16,9m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 tháng 2022-03-11T02:48:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 2:

  3,42:0,57×8,4-6,8

  =6×8,4-6,8

  =50,4-6,8

  =43,6

  Bài 3:

  a/ 60% của 285 kg
  285 x 60%=171(kg)

  b/45% của 16,9m

  16,9 x 45%=7,605(m)
  Chúc bạn học tốt!!

 2. Bài 2:

  3,42 : 0,57 xx 8,4 – 6,8 

  = 6 xx 8,4 – 6,8 

  = 50,4 – 6,8 

  = 43,6 

  Bài 3:

  a) 60% của 285 kg là: 

  285 xx 60% = 171 (kg) 

  b) 45% của 16,9 m là: 

  16,9 xx 45% = 7,605 (m) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )