Toán Lớp 5: Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S a. Tỉ số phần trăm của hai số 8 và 32 là : 0,25% b. Thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm là : 27 cm²

Question

Toán Lớp 5: Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S a. Tỉ số phần trăm của hai số 8 và 32 là : 0,25% b. Thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm là : 27 cm² c. Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,5cm là : 11,304 cm² d. Một người đi xe máy trong thời gian 2giờ 30phút với vận tốc 40km/giờ. Vậy quãng đường người đó đi được là 100 km., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 1 tháng 2022-12-19T09:20:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Bài 2 : Đúng ghi Đ , sai ghi S}$
  a) Tỉ số phần trăm của hai số 8 và 32 là : 0,25% 
  -> Sai
  Giải thích : 8 : 32 × 100 = 25%
  b) Thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm là : 27 cm² 
  -> Đúng 
  Giải thích : 3 × 3 × 3 = 27 cm²
  c) Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,5cm là : 11,304 cm²
  -> Sai
  Giải thích :  0,5 × 0,5 × 3,14 = 0,785 
  d)  Một người đi xe máy trong thời gian 2giờ 30phút với vận tốc 40km/giờ. Vậy quãng đường người đó đi được là 100 km.
  -> Đúng
  Giải thích :  Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ => 2,5 × 40 = 100 ( km )

 2. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đúng ghi Đ, sai ghi S
  a. Tỉ số phần trăm của hai số 8 và 32 là : 0,25%    S   phải ra bằng : 8: 32 x 100= 25% 
  b. Thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm là : 27 cm²   Đ
  c. Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,5cm là : 11,304 cm²     S : 0,5 x 0,5 x 3,14= 0,785 cm2
  d. Một người đi xe máy trong thời gian 2giờ 30phút với vận tốc 40km/giờ. Vậy quãng đường người đó đi được là 100 km.  S
    đổi : 2 giờ 30 phút = 150 phút ,
    vậy quãng đường là : 150 x 40 = 6000 km 
                                                           học tốt ạ !!!!!!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )