Toán Lớp 5: Bài 15. Một xưởng may đã dùng hết 1020m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 70%. Họi số vải may áo là bao nhiêu mét? Bài

Question

Toán Lớp 5: Bài 15. Một xưởng may đã dùng hết 1020m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 70%. Họi số vải may áo là bao nhiêu mét?
Bài 16. Khối lớp Năm có 240 học sinh trong đó có 85% học sinh được xếp học lực khá và giỏi, còn lại là học sinh xếp học lực trung bình. Hỏi khối lớp Năm có bao nhiêu học sinh xếp học lực trung bình?
Bài 17. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m, biết chiều dài bằng 7/4 chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 1 tháng 2022-03-14T18:34:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 15:
                                                                  Giải
                                      Số vải may quần hết số mét vải là:

                                            1020 x 70% = 714 (m)

                                       Vậy số vải may áo là :

                                             1020 – 714 = 306 (m)

                                                Đáp số : 306 mét

  Bài 16:
                                                              Giải
                       
                          Khối lớp 5 có số học sinh xếp học lực khá và giỏi là:
                                         240 × 85 : 100 = 204  (học sinh)
                          Khối lớp 5 có số học sinh xếp học lực trung bình là:
                                         240 – 204 = 36 (học sinh)
                                            Đáp số: 36 học sinh.
   Bài 17:
                                                               Giải
                         
  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
  7-4=3(phần)
  Chiều dài hình chữ nhật là: 
  12:3×7=28(m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  28-12=16(m)
  Diện tích hình chữ nhật là:
   28 x 16 = 448 ( m2 )
   

 2. Bai15
           bài giải
      Số vải may quần là
        1020:100×70=714(m)
       Số vải may áo là
      1020-714=306(m)
         Đáp số 306 m vải
     Bài16
       Bài giải
     Số học sinh học lực giỏi và khá là
      240:100×85=204(hs)
     Số học sinh học lực trung bình là
      240-204=36(hs)
       Đáp số 36 hs
     Bài 17
      Bài giải
      Hiệu số phần bằng nhau là
      7-4=3(phần)
       Chiều rộng là
      (12:3)x7=16(m)
     Chiều dài là
       16+12=28(m)
     Diện tích là
      16×28=448(m2)
        Đáp số 448 m2
      Nhớ vote 5 sao nha
     
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )