Toán Lớp 5: Bài 11. Một thùng đựng 45 lít dầu cân nặng 36,05. Sau khi lấy ra 12 lít thì thùng dầu còn nặng bao nhiêu kg (Vỏ thùng nặng 2,3kg)

Question

Toán Lớp 5: Bài 11. Một thùng đựng 45 lít dầu cân nặng 36,05. Sau khi lấy ra 12 lít thì thùng dầu còn nặng bao nhiêu kg (Vỏ thùng nặng 2,3kg), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 55 phút 2022-04-19T23:41:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.        45 lít dầu có cân nặng là :
             36,05 – 2,3 = 33,75 ( kg ) 
          Mỗi lít dầu có cân nặng là :
             33,75 : 45 = 0,75 ( kg )
           12 lít dầu có cân nặng là :
               12 xx 0,75 = 9 ( kg )
         Sau khi lấy ra 12 lít thì thùng dầu nặng là :
             36,05 – 9 = 27,05 ( kg )
                        Đáp số : 27,05 kg .

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  45 lít dầu nặng số kg là:
  36,05-2,3=33,75 (kg)
  1 lít dầu nặng số kg là:
  33,75:45=0,75 (kg)
  12 lít dầu nặng số kg là:
  0,75×12=9 (kg)
  Sau khi lấy ra 12 lít thì thùng dầu còn nặng số kg là:
  36,05-9=27,05 (kg)
  Đáp số: 27,05 kg.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )