Toán Lớp 5: Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? mọ

Question

Toán Lớp 5: Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?
mọi người giúp mình cái này vói, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 ngày 2022-04-19T19:31:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cây thông 1 ngày đội đó trồng được là:
                     1500÷4 =375(cây) 
  Số cây thông Trong 12 ngày đội đó trồng được là:
                      375×12=4500(cây)
                            Đáp số: 4500 cây

 2.  12 ngày gấp 4 ngày số lần là
      12:4=3(ngày)
    Số cây thông trong 12 ngày đội đó làm được là
     1500×3=4500(cây)
           Đáp soos 4500 cây thông
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )