Toán Lớp 5: Bài 1: Tổng 2 số là 85. Nếu gấp số bé lên 4 lần và giữ nguyên số lớn thì tổng 2 số là 148. Tìm 2 số? Bài 2: Tổng 2 số là 50. Nếu gấp số

Question

Toán Lớp 5: Bài 1: Tổng 2 số là 85. Nếu gấp số bé lên 4 lần và giữ nguyên số lớn thì tổng 2 số là 148. Tìm 2 số?
Bài 2: Tổng 2 số là 50. Nếu gấp số thứ nhất lên 3, lần số thứ hai lên 5 lần thì tổng mới là 198. Tìm 2 số?
Bài 3: Tìm tổng 2 số biết hiệu của chúng là 214 và hiệu đó bằng 14 số bé?
Bài 4: Tìm hiệu 2 số biết tổng của chúng là 3272 và tổng đó gấp 4 lần số bé?
Bài 5: Tìm 2 số có tổng là 60. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số ta được số mới có tổng mới là 276., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T09:42:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. bài 1 số bé là 21,số lớn là 64
    bài 2 số một là 26,số hai là 24

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )