Toán Lớp 5: Bài 1 : Tính giá trị biểu thức A = ( 156,2 + 17,5 – 17,5 + 252,5 – 197 ) x ( 0,2 – 2 : 10 ) x 2001 các bn nhớ trình bày chi tiết nhé

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 : Tính giá trị biểu thức
A = ( 156,2 + 17,5 – 17,5 + 252,5 – 197 ) x ( 0,2 – 2 : 10 ) x 2001
các bn nhớ trình bày chi tiết nhé ! (-_-), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-03-19T08:58:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A=(156,2+17,5-17,5+252,5-197)×(0,2-2:10)×2001
  =>A=(156,2+17,5-17,5+252,5-197)×(0,2-0,02)×2001
  =>A=(156,2+17,5-17,5+252-197)×0×2001
  =>A=0
  Giải thích :
  – Số nào nhân với $0$ cũng $=0$
  a×0=0AA a
   

 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :}
  text{A = ( 156,2 + 17,5 – 17,5 + 252,5 – 197 )} xx ( 0,2 – 2 : 10 ) xx 2001
  text{A = ( 156,2 + 17,5 – 17,5 + 252,5 – 197 )} xx ( 0,2 – 0,2 ) xx 2001
  text{A = ( 156,2 + 17,5 – 17,5 + 252,5 – 197 )} xx 0 xx 2001
  text{A = 0 .}
  text{#muoiakiramobile}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )