Toán Lớp 5: Bài 1 : Tìm y a)7,2 : 2,4 x y = 4,5 b) 3,7 x y + 5,28 = 14,9 ======..

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 : Tìm y
a)7,2 : 2,4 x y = 4,5 b) 3,7 x y + 5,28 = 14,9
………………………………………………………………………………………………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tuần 2022-01-12T19:05:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#BenOkk$

  Đáp án `+` Lời giải và giải thích chi tiết:

  `a)`

  `7,2 : 2,4 xx y = 4,5`

                  `3y    = 4,5`

                   `y   = 1,5`  

  `b)` 

  `3,7 xx y + 5,28 = 14,9`

  `3,7 xx y= 9,62`

             `y = 9,62 : 3,7`

             `y = 2,6`

 2. `@` Tham khảo `@`

  `a) 7,2:2,4xxy= 4,5`

  `3y= 4,5`

  `y= 4,5:3`

  `y= 1,5`

  Vậy `y= 1,5`

  `b) 3,7xxy+5,28= 14,9`

  `3,7xxy= 14,9-5,28`

  `3,7xxy= 9,62`

  `y= 9,62:3,7`

  `y= 2,6`

  Vậy `y= 2,6`

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )