Toán Lớp 5: bài 1 :người ta chải chải một tấm thảm hình chữ nhất có chiề dài 4 cm chiều rộng 3 cm lên nền một căn phòng hình chữ nhất có chiều dà

Question

Toán Lớp 5: bài 1 :người ta chải chải một tấm thảm hình chữ nhất có chiề dài 4 cm chiều rộng 3 cm lên nền một căn phòng hình chữ nhất có chiều dài 8 m chiề rộng bằng 3 \ 4 chiề dài . tính diên tích phần nền nhà không trải thảm
bài 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 5 ngày 2022-06-18T06:35:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng căn phòng là:
  8 x 3 : 4 = 6 ( m )
  Đổi 4 cm = 0,04 m; 3 cm = 0,03 m
  Diện tích tấm thảm là:
  0,04 x 0,03 = 0,0012 ( m² )
  Diện tích căn phòng là:
  8 x 6 = 48 ( m² )
  Diện tích còn lại là:
  48 – 0,0012 = 47,9988 ( m² )
  Đáp số: 47,9988 m²
  #$Thanh$

 2. giải 
  diện tích tấm thảm là: 3* 4 = 12 ( m2)
  chiều rộng căn phòng là : 8* 3 : 4 = 6 ( m)
  diện tích căn phòng là: 8 * 6 = 48 (m2)
  diện tích phần nền không trải khăn là: 48 – 12= 36( m2)
  Đáp số 36 m2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )