Toán Lớp 5: Bài 1 : Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng . Nếu ô tô đó đi quãng đường 50 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu l xăng ? Bài 2 :

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 : Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng . Nếu ô tô đó đi quãng đường 50 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu l xăng ?
Bài 2 : Để lát một căn phòng người ta dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80 cm và chiều rộng 20 cm . Hỏi căn phòng đó bằng bao nhiêu m² ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 31 phút 2022-06-07T05:40:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1
  Nếu ô tô đi quãng đường 50km thì tiêu thụ hết số lít xăng là :
  12 : ( 100 : 50 ) = 6 ( l )
                          Đáp số : 6 lít xăng
  Bài 2
  Diện tích 1 mảnh gỗ là :
  80 × 20 = 1600 ( cm^2 )
  Căn phòng đó có diện tích là :
  1600 × 200 = 320000 ( cm^2 )
  Đổi 320000cm^2 = 32m^2
                      Đáp số : 32m^2
  #dtkc

 2. Bài 1:                      Tóm tắt
  100km : 12l xăng.
  50km : … l xăng?
                                 Giải
  100km gấp 50km số lần là:
       100 : 50 = 2 ( lần )
  Ô tô đó đi 50km thì hết số lít xăng là:
       12 : 2 = 6 ( lít xăng )
                 Đáp số: 6 lít xăng.
  Bài 2:                        Giải:
     Diện tích miếng gạch để lát phòng đó là:
                           80 x 20 = 1600 ( cm2 )
     Diện tích căn phòng đó là:
                           1600 x 200 = 320.000 ( cm2 )
                      Đổi: 320.000 cm2 = 32 m2
                                              Đáp số: 32 m2
  Tick 5*, cảm ơn và câu trả lời hay nhất cho mình nha.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )