Toán Lớp 5: Bài 1.Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 114m,biết chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Người ta lấy 20% để xây nhà.Tính diện tích phần

Question

Toán Lớp 5: Bài 1.Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 114m,biết chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Người ta lấy 20% để xây nhà.Tính diện tích phần đất để xây nhà, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tháng 2022-03-19T23:37:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  144,4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi miếng đất là:
  114 : 2 = 57 (m)
  Chiều dài miếng đất là:
  57 : (1 + 2) xx 2 = 38 (m)
  Chiều rộng miếng đất là:
  57 – 38 = 19 (m)
  Diện tích miếng đất là:
  38 xx 19 = 722 (m²)
  Diện tích phần đất xây nhà là:
  722 xx 20% = 144,4 (m²)
  Đáp số : 144,4 m².

 2. $\text{Nửa chu vi của miếng đất là:}$
  $\text{114 : 2 = 57 ( m )}$
  $\text{Chiều rộng của miếng đất là:}$
  $\text{57 : ( 1 + 2 ) × 1 = 19 ( m )}$
  $\text{Chiều dài của miếng đất là:}$
  $\text{57 – 19 = 38 ( m )}$
  $\text{Diện tích miếng đất là:}$
  $\text{38 × 19 = 722 ( m² )}$
  $\text{Diện tích phần đất xây nhà là:}$
      $\text{722 × 20% = 144,4 ( m² )}$
  $\text{Đáp số: 144,4 m²}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )