Toán Lớp 5: bài 1 một hình bình hành có cạnh đáy dài 53 mét vuông và độ dài đáy bằng 3/4 độ dài chiều cao Tính diện tích của hình bình hành đó

Question

Toán Lớp 5: bài 1 một hình bình hành có cạnh đáy dài 53 mét vuông và độ dài đáy bằng 3/4 độ dài chiều cao Tính diện tích của hình bình hành đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 tháng 2022-06-18T06:28:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều cao là:
  53xx3/4=39,75(m)
  Diện tích là:
  53xx39,75=2106,75(m^2)
  Đáp số:…………..

 2. Diện tích của hình bình hành đó là :
  53xx(53xx3/4)=2106,75(m^{2})

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )