Toán Lớp 5: bài 1 :Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 3,4 m, chiều rộng 1,6m, chiều cao 1m. Thể tích nước hiện có trong bể chiếm 85% t

Question

Toán Lớp 5: bài 1 :Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 3,4 m, chiều rộng 1,6m, chiều cao 1m. Thể tích nước hiện có trong bể chiếm 85% thể tích bể. Tính thể tích nước trong bể? Diện tích mặt đáy bể? Chiều cao nước trong bể?
bài 9 : Cho một hình thang có diện tích là 66,85cm2. Hình thang có chiều cao là 1,4 dm với một đáy là 8,12cm. Tìm đáy còn lại của hình thang đó.
giúp mình gấp nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 1 tháng 2022-12-19T10:49:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài 1.
  Thể tích bể nước đó là:
         3,4 x 1,6 x 1 = 5,44 (m³)
  Thể tích nước trong bể là: 
       5,44 : 100 x 85 = 4,624 (m³)
  Diện tích mặt đáy bể là: 
        3,4 x 1,6 = 5,44 (m²)
  Chiều cao nước trong bể là: 
         1 : 100 x 85 = 0,85 (m)
  Bài 9:
  Đổi 1,4dm=14cm
  Tổng độ dài hai đáy là:
      66,85 x 2 : 14 =9,55(cm)
  Đáy còn lại là :
      9,55-8,12=1,43(cm)
  Chúc bạn hok tốt!
   
   

 2. Bài 1.
  Thể tích bể nước đó là:        3,4 x 1,6 x 1 = 5,44 (m³)
  Thể tích nước trong bể là:       5,44 : 100 x 85 = 4,624 (m³)
  Diện tích mặt đáy bể là:        3,4 x 1,6 = 5,44 (m²)
  Chiều cao nước trong bể là:         1 : 100 x 85 = 0,85 (m)
  Bài 9. 
  Đổi 1,4dm = 14cm
  Độ dài đáy còn lại của hình thang đó là:
                   66,85 : 14 x 2 – 8,12 = 1,43 (cm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )