Toán Lớp 5: Bài 1 :Mảnh đất hình thang 144 cm ².Chiều cao 12 cm ²,Tính độ dài đáy lớn và đấy bé biết đáy lớn hơn đáy bé 6 cm. Bài 2 :Người ta dùng

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 :Mảnh đất hình thang 144 cm ².Chiều cao 12 cm ²,Tính độ dài đáy lớn và đấy bé biết đáy lớn hơn đáy bé 6 cm.
Bài 2 :Người ta dùng 1 đoạn dây thép dài 1,75 m vừa đủ uốn thành 1 vòng tròn.Hỏi vòng tròn đó có bán kính bao nhiêu cm ?
giúp mk với ạ !
Ai làm xg trước mk cho 5 sao,1 cảm ơn và CTLHN ạ
Thanks, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-03-11T10:32:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1 :

  Tổng của đáy lớn và đáy bé là :

      144xx2:12=24(cm)

  Đáy bé của mảnh đất là :

   (24-6):2=9(cm)

  Đáy lớn của mảnh đất là :

   24-9=15(cm)

          \text{Đáp số : Đáy bé : 9cm ; Đáy lớn : 15cm}

  Bài 2 :

  Vì uốn 1,75m thép vừa được vòng tròn nên đó cũng chính là chu vi của hình tròn.

  Bán kính của hình tròn đó là :

      1,75:3,14:2=175/628 ≈0,27(cm)

                \text{Đáp số : 0,27cm}

  \text{# Mạc}

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )