Toán Lớp 5: Bài 1. Khi trả bài kiểm tra toán của lớp 5A, cô giáo nói: “Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm 9 ít hơn số điểm 10 là 5%”. Biế

Question

Toán Lớp 5: Bài 1. Khi trả bài kiểm tra toán của lớp 5A, cô giáo nói: “Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm 9 ít hơn số điểm 10 là 5%”. Biết rằng có tất cả 40 bạn. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn được điểm 9 và 10?
Bài 2. Tổng của hai số bằng 25% thương của hai số đó cũng bằng 25%. Tìm hai số đó.
Bài 3. .Giá của một bộ quần áo mặc ở nhà của bé gái là 379 000 đồng.
Mẹ mua cho Hoa bộ quần áo đó được giảm 40%. Hỏi:
a) Mẹ được giảm bao nhiêu tiền?
b) Mẹ đã phải trả bao nhiêu tiền để mua bộ quần áo
giúp e vs e cần gấp ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 1 tuần 2022-01-15T02:54:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 2:

  Đổi : 25% = 1/4 ( 0,25 )

   Số thứ nhất là :

  0,25 : ( 1+4 ) = 0,05

   Số thứ hai là :

  0,25 – 0,05 = 0,2

                   Đáp số : Số thứ nhất : 0,05

                                 Số thứ hai : 0,2

  Bài 3:

  a) Mẹ được giảm số tiền là:

  379000×40%=151600(đồng)

  b) Mẹ phải trả số tiền để mua bộ quần áo đó là:

  379000-151600=227400(đồng)

  Đáp số: 

   

  toan-lop-5-bai-1-khi-tra-bai-kiem-tra-toan-cua-lop-5a-co-giao-noi-so-diem-10-chiem-25-so-diem-9

 2. Bài 1: 

  Số bạn được 10 điểm là:

  40 x 25% = 10  bạn

  Số bạn được điểm 9 là:

  40 x 30% = 12 bạn

  Bài 2: chịu

  Bài 3:

  mẹ được giảm số tiền là:

  379 000 x 40% = 151 600 đồng

  mẹ trả số tiền là:

  379 000 – 151 600 = 227 400 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )