Toán Lớp 5: Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 0,9 và 15. Tỉ số % của 0,9 và 15 là: 6% ….. 60%-. 600

Question

Toán Lớp 5: Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) 0,9 và 15. Tỉ số % của 0,9 và 15 là:
6% ….. 60%….. 600%…….
b) 32 và 25. Tỉ số % của 32 và 25 là:
1,28%….. 12,8 %…. 128%……., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tuần 2022-06-07T06:14:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  a) 0,9 và 15. Tỉ số % của 0,9 và 15 là: 0,9 : 15 = 0,06; ta có: 0,06 × 100 = 6%

  ⇒ 6% | Đ                 60% | S                 600% | S

  b) 32 và 25. Tỉ số % của 32 và 25 là: 32 : 25 = 1,28; ta có: 1,28 × 100 = 128%

  ⇒ 1,28% | S             12,8 % | S             128% | Đ

 2. Giải đáp:

  a, Tỉ số phần trăm của 0,9 và 15 là:

          0,9 ÷ 15 × 100 = 0,06 = 6%

  – Ta chọn A. Còn lại là S.

  b, Tỉ số phần trăm của 32 và 25 là:

          32 ÷ 25 × 100 = 1,28 = 128%

  – Ta chọn C. Còn lại là S.

  Cho xin trả lời hay nhất ạ !!!

          

   

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )