Toán Lớp 5: Bài 1. Đội tuyển của trường A tham gia hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện gồm các bạn học sinh nam và học sinh nữ. Dự định số bạn nữ tham gia

Question

Toán Lớp 5: Bài 1. Đội tuyển của trường A tham gia hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện gồm các bạn học sinh nam và học sinh nữ. Dự định số bạn nữ tham gia đội tuyển bằng 1/3 số bạn nam. Nhưng do điều kiện thay 2 bạn nữ bằng 2 bạn nam, khi đó số bạn nữ = ¼ số bạn nam. a)Tính xem đội tuyển của trường đi dự Hội khoẻ Phù Đổng có bao nhiêu học sinh? b) Có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam của đội tuyển trường A tham gia hội khoẻ Phù Đổng? Bài 2. Mẹ cho hai anh em một số tiền mua sách, số tiền của anh gấp 2 lần rưỡi số tiền của em. Trong khi mua em bị thiếu tiền nên anh đã cho em 40 000 đồng. Khi đó số tiền của em bằng 2/3 số tiền của anh. Hỏi: a) Mẹ đã cho hai anh em bao nhiêu tiền? b) Mẹ cho anh bao nhiêu tiền, cho em bao nhiêu tiền? Bài 3. An có một số bi đựng trong hai túi. Túi I gấp 4 lần túi II. Nếu chuyển 60 viên bi từ túi I sang túi II thì số bi túi I bằng ¼ số bi túi II. Hỏi: a)An có bao nhiêu viên bi? B)Mỗi túi có bao nhiêu viên bi? Bài 4. Tìm hai số có tỉ số bằng 5/4. Biết nếu bớt 45 ở số thứ nhất và thêm 45 vào số thứ hai thì ta được hai số mới có tỉ số là 5/7. Bài 5. Tìm hai số có tỉ số bằng 3. Biết nếu cùng bớt 20 ở cả hai số thì ta được hai số mới có tỉ số bằng 4. Bài 6. Tìm phân số có giá trị bằng 9/17. Biết nếu cùng thêm vào tử số và mẫu số 42 đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 2/3., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 23 phút 2022-06-15T05:48:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng số phần học sinh lúc ban đầu là :
  1 + 3 = 4 (phần)
  Tổng số phần học sinh lúc sau là :
  1 + 4 = 5 (phần)
  Lúc ban đầu số học sinh nam so với số học sinh trong đội tuyển là :
  1:3= 1/3 (tổng số học sinh)
  Sau khi thay thì số học sinh nam so với số học sinh trong đội tuyển là :
  1:4=1/4 (tổng số học sinh)
  Sau khi thay 2 HS nữ bằng 2 HS nam thì số HS nam tăng là :
  1/3 – 1/4 = 1/12 (tổng số HS)
  Đ/s : …
  Chúc b học tốt và xin hay nhất ##

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần học sinh lúc ban đầu là : 1 + 3 = 4 (phần)
  Tổng số phần học sinh lúc sau là : 1 + 4 = 5 (phần)
  Lúc ban đầu số học sinh nam so với số học sinh trong đội tuyển là : 1:3= 1/3 (tổng số học sinh)
  Sau khi thay thì số học sinh nam so với số học sinh trong đội tuyển là : 1:4=1/4 (tổng số học sinh)
  Sau khi thay 2 HS nữ bằng 2 HS nam thì số HS nam tăng là : 1/3 – 1/4 = 1/12 (tổng số HS)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )