Toán Lớp 5: Bài 1. Đặt tính rồi tính a, 173,44 : 32 112,56 : 28 154 : 3,5 108 : 22,5 b,9,53 x 8,4

Question

Toán Lớp 5: Bài 1. Đặt tính rồi tính
a, 173,44 : 32 112,56 : 28 154 : 3,5 108 : 22,5
b,9,53 x 8,4 0,325 x 0,28 450 : 36 120 : 75, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 5 ngày 2022-06-17T10:58:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1. Đặt tính rồi tính

  toan-lop-5-bai-1-dat-tinh-roi-tinh-a-173-44-32-112-56-28-154-3-5-108-22-5-b-9-53-8-4

 2. Xin hay nhất và 5 sao 
  #Jinny1702
  No copy
   

  toan-lop-5-bai-1-dat-tinh-roi-tinh-a-173-44-32-112-56-28-154-3-5-108-22-5-b-9-53-8-4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )