Toán Lớp 5: Bài 1:Đặt tính rồi tính 632,15 + 38,69 476,42 – 259,28 34,5 x 5,3 91,08 : 3,6 *Mấy bn đặt tính côt doc cho mik ạ)

Question

Toán Lớp 5: Bài 1:Đặt tính rồi tính
632,15 + 38,69 476,42 – 259,28 34,5 x 5,3 91,08 : 3,6
*Mấy bn đặt tính côt doc cho mik ạ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 5 ngày 2022-06-20T17:36:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chúc bạn học tốt

   

  toan-lop-5-bai-1-dat-tinh-roi-tinh-632-15-38-69-476-42-259-28-34-5-5-3-91-08-3-6-may-bn-dat-tinh

 2. 1

  a)632,15                         b)476,42                       c)34,5                          d)910,8|36

  +                                     –                                  ×                                          190   |25,3

       38,69                            259,28                            5,3                                 108

     673,84                            217,14                         1035                                      0

                                                                             1725   

                                                                             182,85

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )