Toán Lớp 5: Bài 1 : Đặt tính rồi tính 5 : 2,5 26 : 6,5 7 : 17,5 459 : 6,8 Bài 2: Đặt tính rồi tính, sau đó kết luận số dư (Lưu ý : phần thập phâ

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 : Đặt tính rồi tính
5 : 2,5
26 : 6,5
7 : 17,5
459 : 6,8
Bài 2: Đặt tính rồi tính, sau đó kết luận số dư (Lưu ý : phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số)
12 : 3,4
5 : 6,8
6 : 8,79
2 : 0,7
3 : 2,15
525 : 2,6
78 : 32,1
705 : 3,45
Bài 3: Tính nhẩm
27 : 0,1 134 : 0,1
768 : 0,01 27 : 10
134 : 10 768 : 100
Bài 5 : Tìm x biết:
x × 7,8 = 507
9,2 × x = 598
10 : x = 0,1
Bài 6 : Can thứ nhất chưa 19l dầu, can thứ hai chứa 14l dầu. Số dầu đó được chia vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?
Bài 7: Một ô tô chạy trong 2,5 giờ được 120km. Hỏi với mức chạy như thế thì trong 3,5 giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 8: Tính bằng cách hợp lí:
a) 4,05 x 38,36 + 4,05 x 61,64 + 20,95
b) 8,04 x 46,34 + 1,6 – 36,34 x 8,04
Bài 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống (có ghi rõ kết quả phụ)
a) 324m …… 0,324km
209m …… 2,09km
b) 713dm …… 7,13hm
896dm …… 0,896hm
c) 84dm2 …… 0,84m2
6,5m2 …… 6m2 5dm2
d) 85ha …… 0,58km2
6,98cm2 …… 6cm2 89mm2
Giúp mình với! bài 1 và 2 các bạn làm vào vở nha, còn các bài còn lại thì các bạn đánh máy hay viết vở cx đc!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-19T06:33:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   1.
  a,=2
  b,=4
  c,=0,4
  d,=67.5
  2.
  a,3.52
  b,0,73
  c,0,68
  d,2,85
  e,1,39
  ê,201,92
  g,2,42
  h,204,34
  3,
  a,=[134:27]×[0,1:0,1]
  =4,96×0,01=0,496
  b,=[768:27]×[0,01:10]
  =28,4×1000=28400
  c,=[134:10]×[768:100]
  =13,4×7,68=102,912
  5,
  a,x=507:7,8                                    b,x=598:9,2
  x=65                                                 x=65
  c,x=10:0,1
  x=100
  6.
  tổng có số lít là
  19+14=33 lít
  chia được vào số chai là
  33:0,75=44chai
  đáp số:44 chai
  Lời giải và giải thích chi tiết:mình chỉ lm đc nhiêu đây thôi.mong bạn thông cảm giúp mình.bây giờ mình phải đi thi.xin lỗi bạn nhé.
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  a,=2
  b,=4
  c,=0,4
  d,=67.5
  2.
  a,3.52
  b,0,73
  c,0,68
  d,2,85
  e,1,39
  ê,201,92
  g,2,42
  h,204,34
  3,
  a,=[134:27]×[0,1:0,1]
  =4,96×0,01=0,496
  b,=[768:27]×[0,01:10]
  =28,4×1000=28400
  c,=[134:10]×[768:100]
  =13,4×7,68=102,912
  5,
  a,x=507:7,8                                    b,x=598:9,2
  x=65                                                 x=65
  c,x=10:0,1
  x=100
  6.
  tổng có số lít là
  19+14=33 lít
  chia được vào số chai là
  33:0,75=44chai
  đáp số:44 chai
  dài quá

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )