Toán Lớp 5: Bài 1 : Đặt tính rồi tính 5 : 2,5 26 : 6,5 7 : 17,5 459 : 6,8 Bài 2: Đặt tính rồi tính, sau đó kết luận số dư (Lưu ý : phần thập phâ

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 : Đặt tính rồi tính
5 : 2,5
26 : 6,5
7 : 17,5
459 : 6,8
Bài 2: Đặt tính rồi tính, sau đó kết luận số dư (Lưu ý : phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số)
12 : 3,4
5 : 6,8
6 : 8,79
2 : 0,7
3 : 2,15
525 : 2,6
78 : 32,1
705 : 3,45
Bài 3: Tính nhẩm
27 : 0,1
134 : 0,1
768 : 0,01
27 : 10
134 : 10
768 : 100
Bài 5 : Tìm x biết:
x × 7,8 = 507
9,2 × x = 598
10 : x = 0,1
Bài 6 : Can thứ nhất chưa 19l dầu, can thứ hai chứa 14l dầu. Số dầu đó được chia vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?
Bài 7: Một ô tô chạy trong 2,5 giờ được 120km. Hỏi với mức chạy như thế thì trong 3,5 giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 8: Tính bằng cách hợp lí:
a) 4,05 x 38,36 + 4,05 x 61,64 + 20,95
b) 8,04 x 46,34 + 1,6 – 36,34 x 8,04
Bài 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống (có ghi rõ kết quả phụ)
a) 324m …… 0,324km
209m …… 2,09km
b) 713dm …… 7,13hm
896dm …… 0,896hm
c) 84dm2 …… 0,84m2
6,5m2 …… 6m2 5dm2
d) 85ha …… 0,58km2
6,98cm2 …… 6cm2 89mm2
Giúp mình với! bài 1 và 2 các bạn làm vào vở, còn các bài còn lại thì các bạn đánh máy hay viết vở cx đc!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tuần 2022-06-15T19:19:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   Bài 1:
  5: 2,5=2
  26: 6,5=4
  7: 17,5=0,4
  Bài 2:
  12: 3,4=3,5294…
  5: 6,8=0,7352…
  6 : 8,79=0,6825…
  2 : 0,7=2,8571…
  3 : 2,15=1,3953…
  525 : 2,6=201,9230…
  78 : 32,1=2,4299…
  705 : 3,45=204,3478…
  Bài 3: Bài này bạn tự làm nhé.
  Bài 5: 
  x × 7,8 = 507
         x= 507: 7,8
         x=65
  9,2 × x = 598
         x= 598: 9,2
         x=65
  10 : x = 0,1
         x= 10: 0,1
         x=100
  bài 6: 
  Cả hai can có số lít dầu là:
          19+14=33(l)
  Có tất cả số chai là:
           33:0,75=44(chai)
  Bài 7:
  Quãng đường ô tô chạy trong 3,5h là:
                120: 2,5×3,5=168(km)
  Bài 8:
  a) 425,95
  b)82
  bài 9: Bạn tự làm nhé, dễ thôi
  Nhiều bài thế bạn, mh làm mãi mới xong đấy. bạn cho mh5* nha.
                           
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )