Toán Lớp 5: Bài 1 : Đặt tính rồi tính 28,5 :2,5 8,5 : 0,034 29,5 : 2,36 các anh chị đặt tính hẳn hoi giúp em ạ

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 : Đặt tính rồi tính
28,5 :2,5
8,5 : 0,034
29,5 : 2,36
các anh chị đặt tính hẳn hoi giúp em ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 6 tháng 2022-05-25T15:06:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ↓↓↓↓↓

  toan-lop-5-bai-1-dat-tinh-roi-tinh-28-5-2-5-8-5-0-034-29-5-2-36-cac-anh-chi-dat-tinh-han-hoi-giu

 2. Tớ gửi cậu nhé ????✨!
  @DứaOvO
  $#TWT$ 

  toan-lop-5-bai-1-dat-tinh-roi-tinh-28-5-2-5-8-5-0-034-29-5-2-36-cac-anh-chi-dat-tinh-han-hoi-giu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )