Toán Lớp 5: bài 1. có bao nhiêu phân số thập phân có mẫu bằng 10 và tử số là số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10 bài 2. có bao nhiêu phân số thập phân có m

Question

Toán Lớp 5: bài 1. có bao nhiêu phân số thập phân có mẫu bằng 10 và tử số là số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10
bài 2. có bao nhiêu phân số thập phân có mẫu là 100 và tử số là những số có hai chữ số và các số đó chia hết cho 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 3 tháng 2022-11-23T21:29:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Giải thích : 
  Bài 1: Có 9 phân số  
  → Các phân số: $\frac{1}{10}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{4}{10}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{8}{10}$, $\frac{9}{10}$
  Bài 2: Có 18 phân số  
  → Các tử số của các phân số lập thành dãy số cách đều nhau 5 đơn vị: 
  5; 10; 15; …. ; 90; 95
  Số phân số là: (95 – 5) : 5 + 1 = 18 ( phân số ) 
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài1
   vì tử số lớn hơn không và chỏ hơn 10 nên tử số là 1,2,3,4,5,6,7,8,9
  ⇒các phân số thập phân cần tìm là $\frac{1}{10}$,$\frac{2}{10}$,$\frac{3}{10}$,$\frac{3}{10}$,$\frac{4}{10}$,$\frac{5}{10}$,$\frac{6}{10}$,$\frac{7}{10}$,$\frac{8}{10}$,$\frac{9}{10}$
  ⇒có 9 phân số thập phân
  Bài 2
  tử số là những số có hai chữ số và các số đó chia hết cho 5 là
  10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95
  các phân số thập phân cần tìm là
  $\frac{10}{100}$,$\frac{15}{100}$,$\frac{20}{100}$,…,$\frac{95}{100}$
  ⇒có 18 phân số thập phân

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )