Toán Lớp 5: Bài 1: Cho dãy số: 1; 4; 7; 10; ==-; 2014. a, Tính tổng của dãy số trên? b, Tìm số hạng thứ 99 của dãy? c,

Question

Toán Lớp 5: Bài 1: Cho dãy số: 1; 4; 7; 10; ……………………….; 2014.
a, Tính tổng của dãy số trên?
b, Tìm số hạng thứ 99 của dãy?
c, Số hạng 1995 có thuộc dãy số trên không? Vì sao?
giúp mk nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 2 tuần 2022-06-07T09:04:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  [( 2014 – 1) : 3 +1] . [2014 + 1] : 2 = 677040
  b) ta có 1 = 3 . (1-0) + 1
               4 = 3 . (2-1) + 1
               7 = 3 . (3-2) + 1
                …………………….
  => số thứ 99 là: 3 . (99-1) + 1 = 295
  => tổng số hạng thứ 99 của dãy là:
          [(295 – 1) : 3 +1] . [295 + 1] : 2 = 14652
  c) Do các số ở dãy số trên chia cho 3 dư 1
      số 1995 không thuộc dãy số trên do 1995 chia hết 3

 2. Giải đáp:
  a) Tổng của dãy số trên là :
  [(2014−1):3+1].[2014+1]:2=677040
  Ta có :
  1=3.(1−0)+1
  4=3.(2−1)+1
  7=3.(3−2)+1
  ……………………
  Số thứ 99 là :
   3.(99−1)+1=295
  Tổng số hạng thứ 99 của dãy là :
  [(295−1):3+1].[295+1]:2=14652
  c) Do các số ở dãy số trên chia cho 3 dư 1
  Số 1995 không thuộc dãy số trên vì 1995 chia hết cho 3
   
  Chúc em học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )