Toán Lớp 5: Bài 1: Biết 20,8l dầu cân nặng 16,64kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 9,6kg. Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật c

Question

Toán Lớp 5: Bài 1: Biết 20,8l dầu cân nặng 16,64kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 9,6kg.
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 20m. Tính chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật ấy., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 5 ngày 2022-06-18T03:33:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài $1:$
  Một lít dầu nặng số kg là:
  $16,64 : 20,8 = 0,8 ( kg )$
  Có số lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng $9,6$ $kg$ là :
  $9,6 : 0,8 = 12(l)$
  Đáp số: $12$ $l$
  Bài $2:$
  Diện tích của hình vuông là:
  $20 × 20 = 400 ( m^2 )$
  $⇒$ Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là $400$ $m^2$
  Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
  $400 : 12,5 = 32 (m)$
  Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
  $(32 + 12,5) × 2 = 89 (m)$
  Đáp số: $89$ $m.$
   

 2. Giải đáp:
  Bài 1 : 12 lít.
  Bài 2 : 89m.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1 :
  1 lít dầu cân nặng số kg là :
  16,64 : 20,8 = 0,8 ( kg )
  Có số lít dầu nếu số dầu đó cân nặng 9,6kg là :
  9,6 : 0,8 = 12 ( lít )
    Đáp số : 12 lít.
  Bài 2 :
  Diện tích thửa ruộng đó là :
  20 x 20 = 400 ( m2 )
  Chiều dài thửa ruộng đó là :
  400 : 12,5 = 32 ( m )
  Chu vi thửa ruộng đó là :
  ( 12,5 + 32 ) x 2 = 89 ( m )
     Đáp số : 89m.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )