Toán Lớp 5: Bài 1 . Bác Nam có hai bao gạo, bao thứ nhất có 48 kg gạo tẻ, bao thứ hai có 25 kg gạo nếp. Sau 1 tháng, bác Nam đã dùng 75% lượng gạo

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 . Bác Nam có hai bao gạo, bao thứ nhất có 48 kg gạo tẻ, bao thứ hai có 25 kg gạo nếp. Sau 1 tháng, bác Nam đã dùng 75% lượng gạo tẻ ở bao thứ nhất và 52% lượng gạo nếp ở bao thứ hai.
a. Tính lượng gạo nếp bác Nam đã dùng.
b. Tính lượng gạo tẻ bác Nam đã dùng.
c. So sánh lượng gạo nếp và gạo tẻ còn lại trong hai bao gạo đó.
Bài 2 .
Tính tổng A = 10,12 + 12,14 + 14,16 + 16,18 + …+ 99, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tháng 2022-02-18T01:33:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: 289,12

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A=10,12+12,14+14,16+16,18+…+32,34+34,36

  A=(10+12+14+…+34)+(0,12+0,14+0,16+0,18+…+0,32+0,36)

  A=286+3,12

  A=289,12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )